Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншого боку, далі спільно іменовані — Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщено у відповідному розділі Веб-сайту https://mirou.ua/.

Продавці, які мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://mirou.ua/, та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщено на відповідних сторінках https://mirou.ua/, приймають умови цього Договору про таке, що випливає нижче.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://mirou.ua/ у відповідному розділі кнопки “ЗАМОВИТИ” означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взявся за виконання умов Договору публічної оферти, які зазначені нижче.

1.2 Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3 Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ЗАМОВИТИ”, яким Покупець надає згоду здійснити купівлю наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.

1.4 Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають і, у разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

“Договір публічної оферти” — публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://mirou.ua/ та застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://antifara.com.ua, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

“Акцепт” — прийняття Покупцем пропозиції Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщене на Веб-сайті https://mirou.ua/, шляхом додавання його до віртуального кошика та відправлення Замовлення.

“Товар” — предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://mirou.ua/ розміщено пропозицію продавця.

“Покупець” — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://mirou.ua/ і мають намір придбати той чи інший Товар.

“Продавець” — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, що є власниками або розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://mirou.ua/ мають намір його продати.

“Замовлення” — належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://mirou.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

“Законодавство” — встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

“Істотний недолік Товару” — недолік, який унеможливлює або є неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://mirou.ua/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар та сплатити за нього гроші.

3.2 Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3 Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, вчиненим під впливом тиску чи обману.

3.4 Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію Товару без будь-яких обмежень, у відповідності до вимог чинного законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1 Продавець зобов’язаний:

– виконувати умови цього Договору — виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

– передати Покупцеві Товар згідно з обраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://mirou.ua/, оформленим замовленням та умовами цього Договору;

– перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі;

– повідомити покупця про можливу додаткову комісію під час оплати європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому договорі.

4.2 Продавець має право:

– в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

– ФОП Хижняк Ігор Федорович 37335, Полтавська обл., Гадяцький район, село Венеславівка, вул.Заводська, будинок 4.
ЄДРПОУ 2623918454
Тел. +380674248997
Банківські реквізити: Р/р 26009052621842
Рахунок у форматі до стандарту IBAN UA963007110000026009052621842
Назва банку: ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІАЛІЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Код Банку (МФО): 300711

– або Суб’єкт господарювання з числа осіб, які пропонують до придбання на Веб-сайті https://mirou.ua/. Товар за єдиними узгодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.*

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1 Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

– ознайомитися з інформацією про Товар, розміщеною на Веб-сайті https://mirou.ua/;

– при отриманні Товару в особи, яка здійснила його доставку, переконатися в цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, що здійснила його доставку Покупцеві.

5.2 Покупець має право:

– оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://mirou.ua/;

– вимагати від продавця виконання умов цього Договору;

– на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картками типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. 

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1 Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://mirou.ua/ шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки “В кошик”, або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Веб-сайту https://mirou.ua/.

6.2 Термін формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1 Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://mirou.ua. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін усіх обраних Товарів розміщених у віртуальному кошику та ціни доставки, що визначається залежно від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2 Вартість Замовлення може змінюватися залежно від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3 Покупець може оплатити замовлення такими способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначений у рахунку, у т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів від дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).

2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.

3) Кредитною карткою такого типу:

– Visa – Visa Electron – Mastercard – Mastercard Electronic – Maestro

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://mirou.ua/ у відповідному розділі кнопки “ЗАМОВИТИ” означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії під час оплати Покупцем європейських замовлень емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказано на відповідній сторінці Веб-сайту https://mirou.ua/.

8.2 При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, що виконується іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

8.3 Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товарно-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і оплаченій Покупцем, у комплектності згідно зі специфікацією цього Товару та в належному (робочому) стані і якості.

8.4 У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеною Покупцем у заявці, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, під час доставки Кур’єром компанії-перевізника, Товар повертається до торгового центру відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається від суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, надісланого на e-mail: mirou.optik@gmail.com із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернуті грошові кошти. Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з’ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1 Відповідно до ст. 9 Закону України “Про захист прав споживачів”, Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави та перелік Товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

9.2 Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту “Повернення” з урахуванням правил і умов перевізника або кур’єра, що діють на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення отримання Товару.

9.3 У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт має бути підписаний Покупцем та особою, яка здійснює доставку Товару або Продавцем. За можливості недоліки мають бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару, яку він може отримати за запитом на електронну пошту від Продавця.

9.4 Сторони погодили, що у разі недотримання обов’язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та в повній комплектності.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2 У разі виникнення спорів, пов’язаних із виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів із дотриманням претензійного порядку. Строк розгляду претензії — 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. У спорах у зв’язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не вимагається.

10.3 Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають із цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають розв’язанню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним і процесуальним правом.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань з оплати, якщо доведуть, що таке невиконання було спричинене форс-мажорними обставинами, тобто подіями чи обставинами, що справді перебувають поза контролем такої сторони, настали після укладення цього Договору, мають непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включно з розподілами, пріоритетами, офіційними вимогами, квотами і ціновим контролем), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2 Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону письмово про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3 Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який строк, протягом якого було відкладено виконання через перелічені обставини.

11.4 Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки. 

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1 Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно з метою виконання його Замовлення (надсилання повідомлення продавцю про замовлення Товару, надсилання рекламних повідомлень тощо).

12.2 Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://mirou.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збирання та обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, що стають відомими, будуть використовуватись з комерційною метою, зокрема, для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, та інші пропозиції. Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право направлятисялисти, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилатися sms та viber-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3 Покупець надає право здійснювати обробку його персональних даних, зокрема: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їхнє накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не розповсюджувати та не передавати дані будь-якій третій стороні (окрім передання даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосереднього опрацювання даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

12.4 У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши її на поштову або електронну адресу.

12.5 Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації.

Shopping Cart
Scroll to Top